OVER ONS

Wat doen wij?

 

 • Wij zijn motorrijders en delen onze passie met kinderen die in moeilijke situaties verkeren.
 • Het nemen van initiatieven en het verlenen van ondersteuning ter bestrijding van pedofilie en andere misbruiken. Zowel psychisch als fysisch van kinderen en jongeren.
 • Motorrijders in groep worden gezien, gehoord en laten een indruk na.
 • Voor kinderen betekenen wij veiligheid en geborgenheid en geeft ze zelfvertrouwen om hun angsten los te laten.
 • We nemen hen op in onze B.A.C.A.®-familie en organiseren hiervoor een dag om ze uit de sleur van hun problemen te halen. Een dag waarin zij alle aandacht krijgen die ze verdienen.
 • Naar de buitenwereld toe geven wij een signaal dat het kind mag breken met misbruik, en leggen een belofte af  dat wij hun zullen ondersteunen zolang als nodig. Ze worden ten alle tijden bijgestaan en kunnen altijd onvoorwaardelijk op ons rekenen.
 • Wij beloven eveneens dat we er op zullen toezien dat het  misbruik niet meer zal plaats vinden en er alles aan zullen doen om in te grijpen waar het nodig is om het kind wettelijk te beschermen.
 • Een onmiddellijke hulp bij nood bieden,wanneer er nog geen oplossing is voorzien door officiële instanties
 • We begeleiden hen in de rechtsprocedures om angst en onzekerheid om te zetten in vastberadenheid.
 • Wij zullen het kind ook ondersteunen als het begeleiding krijgt van slachtofferhulp of andere vormen van therapie die nodig zijn. Desnoods,na intern overleg, komen we financieel tegemoet in de nodige therapie voor het kind als familie dit niet kan voorzien.
 • Wij zijn geen huwelijksbemiddelaars of komen ook niet tussenbeide in onderlinge conflicten.
 • Wij ondersteunen de toegewezen voogd en/of ouder die het kind onder hun hoede heeft, om met hun toestemming de belangen te behartigen.
 • Ouders zullen voor hun zelf de nodige hulp moeten inroepen bij diverse instanties indien nodig.
 • Voor de kinderen zullen wij er op toezien dat zij de nodige hulp en ondersteuning krijgen die zij verdienen en hiervoor de nodige informatie verschaffen.
 • Wij zullen nooit een actie ondernemen naar daders, dit is een materie voor justitie!
 • Wij gaan geen confrontatie aan met de dader(s), voeren geen discussie of geven ook geen uitleg wat wij voor kinderen doen.
 • Wij respecteren de regels van de bikers wereld.
 • Wij zijn geen MC en hebben ook niet de intentie dit te worden.
 • Het sensibiliseren van de publieke opinie en de overheid voor misbruik bij kinderen. Een probleem moet in de eerste plaats erkend worden. Hiervoor is een zo ruim mogelijke bewustmaking een eerste begrip. Dit is de uiteindelijke intentie van onze missie. Als er een degelijke oplossing komt, dan pas, zijn we geslaagd.
 • Wij respecteren de grondwet en de wetten van het Belgische volk.

Voor meer info zie: http://belgium.bacaworld.org/faq/