FAQ NL
Wat is Bikers Against Child Abuse (BACA) Inc.?

Bikers Against Child Abuse, Inc. (BACA) is een vereniging van motorrijders met doel,  sexueel, lichamelijk en/of emotioneel misbruikte kinderen te helpen, te ondersteunen en te begeleiden. We zijn toegewijd aan het principe dat het een basisrecht is, dat een kind in een veilige en beschermde omgeving kan opgroeien . Als de familie en de omgeving van een kind hierin tekort schiet, staan wij klaar om het kind hierin te ondersteunen.

BACA is een internationale organisatie van toegewijde personen, die bereid zijn alles te bewerkstelligen om de veiligheid en bescherming van een kind te waarborgen. Een kind heeft het recht op een veilige en fijne jeugd. 

Waarom is BACA nodig?

BACA is opgericht door John Paul “Chief” Lilly. Chief is een gediplomeerde Klinisch Sociaal werker, geregistreerd Speltherapeut/toezichthouder, en heeft 17 jaar lesgegeven als part time leraar op de faculteit van Brigham Young University. Hij heeft meer dan 20 jaar praktijkervaring, meestal met het begeleiden van misbruikte kinderen. Chief werd zich scherp bewust dat er hiaten waren in de mogelijkheden van de overheid om de misbruikte kinderen te behandelen en helpen, welke dringend dienden worden opgevuld.

De twee grootste hiaten waren: het voorzien van veiligheid van de kinderen en voorzien van financiële middelen voor hun therapie. Ondanks de rechtelijke betrokkenheid om kinderen te beschermen voor verder misbruik door het uitspreken van rechtspraak en het verwijderen van daders uit de omgeving van hun slachtoffers, gingen de daders door met het bedreigen en kwetsen van hun slachtoffertjes. Het zou naïef en ongeplaatst zijn om te geloven dat de vertegenwoordigers van de wet de kinderen continue zouden kunnen beschermen voor hun daders. Bovendien voldeden veel misbruikte kinderen niet aan de eisen(gebrek aan bewijs/geen uitspraak) om voor therapie in aanmerking te komen. Ondanks dat het fysiek aantoonbaar en duidelijk was dat een kind sexueel misbruikt was, kon het nog afgewezen worden voor therapie, gewoonweg omdat het te bang was om bewijs aan te voeren om de zaak te vervolgen. Chief merkte op dat kinderen in veiligheid beter in staat zijn de waarheid te vertellen, omdat ze de dreiging van de dader konden weerstaan door de aanwezigheid van de toegewijde bikers, die nu deel waren geworden van zijn/haar leven.

Naast steeds een aanwezigheid in het leven te zijn voor deze gewonde kinderen , is BACA ook aanwezig bij rechtszittingen voor deze kinderen, begeleiden hen naar en van school of boodschappen doen indien nodig, en vele andere zaken die nodig zijn om hen zonder angst naar een acceptabel niveau van leven te brengen om normaal te kunnen functioneren.

Eén van de grootste en unieke troeven van B.A.C.A. voor de kinderen is de bikersfamilie gedragscode. Bikers zijn een hechte groep. De broederschap en familiewaardes zijn niet enkel een levensstijl, maar manier van leven. Eén voor allen en allen voor één is niet enkel een kreet, het is onze realiteit. Kinderen hebben een geheimzinnig gevoel voor eerlijkheid en vertrouwen. De kinderen kunnen voelen als ze worden voorgelogen of bedrogen. Als een grote groep bikers naar het huis van een kind rijdt om hem/haar te steunen, en ze vertellen het kind dat zij/hij niet meer bang hoeft te zijn want dat de bikers het kind zullen beschermen voor altijd, dan merkt dit kind de veiligheid en geborgenheid van de broederschap. Kinderen begrijpen dat kindermisbruikers lafaards zijn die azen op de hulpelozen en zwakkeren. Als het kind is opgenomen in de B.A.C.A. familie is dit kind niet langer meer hulpeloos en zwak.

Hoe is BACA begonnen?

BACA is begonnen als een idee om een gekwetst kind te helpen. Dit kind was toen 8 jaar oud en zó bang voor de daders dat het kind de woning niet durfde te verlaten. Chief, wie goede en liefdevolle ervaringen heeft met bikers uit zijn eigen jeugd, werd hierdoor zo geraakt dat hij deze knaap in zijn Bikerwereld opnam. Binnen enkele weken werd het kind door de hele stad gezien op zijn fiets, spelend met andere kinderen. Het idee om bikers te verenigen om kinderen te beschermen en te steunen werd gerealiseerd in 1995, toen de eerste ride out werd gereden om gekwetste kinderen te bezoeken en hen op te nemen in de biker familie – deze ride out telde 27 bikers. Vanaf dat moment was het een kwestie van tijd voordat het woord de rondte deed van wat er was gebeurd in Utah. Kort na de formatie van het eerste Chapter in Utah kwam een tweede Chapter in Utah, daarna Oklahoma, Missouri, and Texas, en de rest is een deel van de geschiedenis van BACA. Wat was begonnen als een idee werd gerealiseerd door de toegewijde hartelijke liefde van deze bikers over heel de wereld.

Wie zijn de members van BACA?

Eerst en vooral, BACA members zijn bikers. We delen allemaal de gezamenlijke liefde voor de vrije weg op twee wielen en de broeder- en zusterschap die enkel in de biker samenleving te vinden is. Beroepshalve komen de members van BACA uit alle lagen van de bevolking. Van student tot professioneel en alles wat daartussen past. BACA discrimineert slechts één enkel individu – kindermisbruikers. Elkéén die de missie respecteert, de nodige tijd, de toewijding en energie heeft, is welkom bij BACA Belgium.

Wat wordt er verlangt van een member van BACA?

Om een full-patched BACA member te worden, moet een persoon beschikken over een motor of trike die aan de wettelijke normen voldoet. Hij of zij moet minimaal 18 jaar oud zijn. Ze moeten een bewijs van goed gedrag en zeden model 2 kunnen voorleggen. Ze moeten 80 % van de maandelijkse BACA meetings, de ride outs, rechtszittingen en andere officiële BACA activiteiten bijwonen. 

Welke maatregelen worden genomen om zeker te zijn dat er geen pedofielen lid kunnen worden van BACA?

Alle aspirant members moeten een attest goed gedrag en zeden model 2 voorleggen . Zij moeten de BACA meetings en events bijwonen gedurende hun eerste proefjaar waarbij zij worden gevolgd in hun houding naar BACA, bikers en kinderen. Zij moeten door het volledige bestuur worden goedgekeurd om toegelaten te worden. Een BACA lid zal nooit alleen bij een BACA kind zijn.

Krijgen BACA members training?

Elk jaar op de internationale meeting en conferentie voorziet BACA in meerdere workshops. Enkelen van deze workshops focussen zich op: jeugdtrauma, de effecten van misbruik op kinderen, effectieve manieren om te communiceren met slachtoffers van kindermisbruik, biker gedrag bij kinderen en andere onderwerpen die relevant zijn voor onze kindvriendelijke missie voor de kinderen. Bovendien heeft ieder BACA Chapter contact met een professionele geestelijke gezondheid professional. Deze dient ook zijn bijdrage te doen voor de BACA member training. Hoewel de professionals van verschillende disciplines zijn, verbreden en versterken zij onze inzet in onze missie.

Hoe beschermt BACA zijn leden voor beschuldigingen van kindermisbruik?

Allereerst moeten BACA members zeker zijn dat een aanmelding legitiem is. Er zijn mensen die proberen om onze inzet en missie te gebruiken voor persoonlijke doelen, maar onze aardigheid en vriendelijkheid moet niet worden verward met zwakte. Er zijn diverse wegen om achtergrond informatie te krijgen over een aangemelde zaak. Er zijn politie verslagen die opgenomen zijn, rechtbankverslagen, medische rapporten die kunnen en zullen worden gebruikt ter verificatie. In sommige gevallen worden gesprekken met familie en vrienden gevoerd om de bevestiging of afkeuring te bepalen voor een aangemelde zaak. Als een aangemelde zaak eenmaal aangenomen wordt, krijgen de members meestal wel een bepaald gevoel bij de betrokken personen. Alle informatie die niet juist blijkt te zijn wordt direct naar alle betrokkenen gestuurd.
Ten tweede, zullen er minimaal twee members ten alle tijden aanwezig zijn bij ontmoetingen van aangemelde kinderen en hun familie. Dit is niet enkel om beschuldigingen van misbruik te voorkomen, het geeft de members ook beter inzicht en een bredere interpretatie van de situatie van het kind. Het draagt ook nog eens bij aan het gevoel van veiligheid voor het kind om deze grote vrienden in zijn of haar buurt te hebben.

Hoe komt BACA aan de aanmeldingen?

BACA members krijgen telefoon van ouders, voogden, politie, instellingen, etc. welke ons informeren over potentiële zaken. Als we zo’n telefoongesprek hebben ontvangen moeten we dit gaan verifiëren als aangemelde zaak in het rechtssysteem en een duidelijk geval van kindermisbruik. Soms krijgen we melding van niet aangemelde zaken, waarna we die personen melden dat het beter is om dit vergrijp aan te geven bij de autoriteiten voordat we iets kunnen doen. We geven hen advies waar ze het beste heen kunnen met hun probleem in hun woongebied. Dit betrekt niet enkel de politie en jeugdzorg, het voorkomt ook dat er “foute” aanmeldingen worden behandeld. Sommige mensen denken onterecht dat we inhuur burgerwachten zijn; dat zijn we niet.

Hoe wordt BACA gezien door het algemene publiek?

Omdat we bikers zijn, hebben de mensen die ons niet kennen soms begrijpelijk, maar onterecht hun vraagtekens over BACA. De media, Hollywood en enkele onverantwoordelijke schrijvers hebben ervoor gezorgd om de bikers als stereo type te zien van angstaanjagende mensen. Vanwege deze misvattingen over bikers heeft het beeld van BACA soms wel hinder ondervonden.

Om deze misvattingen te ontkrachten, houden BACA Chapters van tijd tot tijd gemeenschaps events om het publiek te ontmoeten en vragen te beantwoorden. Dit maakt niet enkel BACA bekend bij het publiek, maar het verhoogd ook het bewustzijn en gevaar van kindermisbruik, waarbij dit een uiterst effectieve manier blijkt om de epidemie van misbruik naar buiten te brengen. Publieke presentaties zijn ook een effectieve manier om mensen te betrekken bij het voorkomen van kindermisbruik. Als de mensen even met ons hebben gesproken en onze toewijding hebben bemerkt voor de kinderen, steunen ze ons ten zeerste. Steeds weer horen we :”Hoe kan ik helpen?”, “het wordt eens tijd dat iemand er iets tegen doet!” en “ik zou willen dat jullie er al waren toen ik nog een kind was”.

Aan de andere kant zijn we niet bijzonder populair bij die mensen die hebben vastgezeten voor kindermisbruik. Of bij die mensen die op kinderen azen. We hebben, maken, en zullen doorgaan met vijanden maken onder diegenen die kinderen kwetsen.

Hoe wordt BACA ontvangen bij de overheidsinstellingen?

BACA is goed ontvangen bij hen. Onze missie zelf voorziet dat er geen vragen zouden moeten zijn over wie en wat we doen. Bovendien nemen we maatregelen om enige twijfel weg te nemen.

Chapter vertegenwoordigers nemen informeel contact op met vertegenwoordigers van de wet om BACA voor te stellen. Er worden brochures en contactgegevens achtergelaten met een open uitnodiging voor een meeting om vragen te kunnen stellen. BACA neemt ook contact op met de politie als er een ride out wordt gehouden in een gebied waar ze niet gewend zijn aan grote groepen bikers. Dit om de politie te verwittigen dat we geen burgerwacht zijn die acties onderneemt tegen daders. Dit ook om de politie te kunnen laten mededelen dat de bevolking niet bang hoeft te zijn van ons. De politie kan aanwezig zijn om te zien wat en hoe we werken en om omstanders gerust te stellen. Soms krijgen we zelfs escorte van de politie naar de woning van een kind.

We stellen de politie op de hoogte als we een veiligheidsbezoek brengen aan een kind. Dit maakt het eenvoudiger voor de betrokken politie. Vaak passen we ons aan om met de politie samen te kunnen werken.

Steunt BACA de wetgeving welke de kinderen beschermt en helpt?

Gezien onze status als VZW mogen we geen bepaalde voorkeuren of medewerking verlenen aan één groep, maar als individu hebben we natuurlijk wel stemrecht en een politieke voorkeur naar eigen goeddunken. Collectief kunnen we (als stemgerechtigden) een belangrijke impact hebben op wetten die niet voldoen aan de bescherming van de kinderen. We kunnen als individuen andere organisaties steunen die wel een politieke boodschap hebben.

Hoe wordt BACA gefinancierd?

BACA wordt gefinancierd door donaties van het publiek. We geven items(petten, T-shirts, dekens, pins, etc.) in ruil voor donaties. De donaties worden gebruikt om onze activiteiten te financieren. Sommige donaties komen van bedrijven, andere goede doelen, bevriende motorclubs, bands, privé zaakvoerders etc. Vele BACA members dragen hun steentje bij door hun financiële middelen te gebruiken voor de missie van BACA.

Hoe worden BACA fondsen uitgegeven en met welk doel?

Tegenwoordig dragen de Chapters zelf de zorg voor hun eigen financiële voorzieningen. Het is al lang de filosofie van BACA om die gelden opgehaald in een gemeenschap ook te gebruiken binnen die gemeenschap. De doelen van de financiële uitgaven zijn veelzijdig. BACA’s administratieve kosten, telefoon, internet, website, post, kantoormiddelen, drukken van brochures en andere uitgaven.

Als we een kind gaan bezoeken, gebruiken we ook geld om dingen aan hem of haar te geven zoals een vest, patches, pins, een knuffelbeer, en speelgoed om het kind een veilig en geborgen gevoel te geven. De vest heeft een rugpatch wat weergeeft dat het kind een lid is van de BACA familie.

BACA voorziet ook in een fonds welke therapie kosten betaald als de familie van het kind dit niet zelf kan voorzien. BACA benaderd therapeuten die gespecialiseerd zijn in misbruikte kinderen, en betaald hen een gereduceerd bedrag voor therapie. Op deze manier dragen BACA en de therapeut bij om het kind te doen herstellen. Het therapiefonds draagt ook bij bij het financieren van activiteiten om het kind weer terug een eigen leven te kunnen laten leiden zodat deze weer zelfvertrouwen krijgt. Voorbeelden zijn: karateles, vakantiekamp, etc. Niemand binnen BACA krijgt ooit een vergoeding voor zijn/haar inbreng. 100% van de BACA gelden gaat naar de missie van BACA.

Heeft BACA regelmatig controles?

BACA is een officieel geregistreerde VZW. BACA staat bekend als goed doel. BACA houdt periodieke controles bij haar Chapters om te checken of alle gelden worden gebruikt om de missie van BACA te steunen.

Wat zijn BACA’s grootste financiële behoeften?

100% van alle donaties gaan in directe ondersteuning van onze missie. Onze grootste onkostenpost is de kosten voor de dagelijkse zaken. Het is tegen onze principes om lidmaatschapsgelden te vragen om aan BACA deel te nemen, omdat we er niet in geloven om aan iemand geld te vragen om op te komen voor een kind. De meeste nationale organisaties steunen zwaar op de lidmaatschapgelden om hun zaken te bekostigen, maar gezien het feit dat we tegen deze manier van geldinzameling zijn, beroepen we ons op de donaties van gulle mensen en de vrijwillige bereidheid van onze members.

Wat is de betekenis van de patch?

Volgens JP Lilly, de oprichter van BACA, en Christy Sparti, de BACA National Art Director en ontwerper van de BACA patch, heeft het de volgende betekenis:

 

  • Wit vertegenwoordigd de onschuld van de kinderen.

  • Rood vertegenwoordigd het bloed van de kinderen wat vergoten is.

  • De vuist vertegenwoordigd ons verzet tegen kindermisbruik.

  • De schedel en beenderen is het symbool voor de dood aan kindermisbruik.

  • De kettingen vertegenwoordigen onze verenigde organisatie.

  • Het zwart tussen het wit en rood is voor de donkere tijden die het kind doormaakt.