MISSIE

BACA Missie Verklaring

Bikers Against Child Abuse (BACA) bestaat met de bedoeling een veiliger omgeving te realiseren voor misbruikte/mishandelde kinderen. We bestaan uit een groep Bikers die kinderen in staat stelt niet bang te zijn voor de wereld waarin ze leven. We staan klaar om onze misbruikte vrienden te ondersteunen door ze te betrekken bij een bestaande verenigde wereldwijde organisatie. We werken samen met lokale en landelijke groepen en instanties die al kinderen beschermen. We willen een duidelijke boodschap sturen naar ieder die betrokken is bij een misbruikt/mishandeld kind. De boodschap is dat het kind deel is van onze organisatie en dat we volledig bereid zijn om onze onvoorwaardelijke vriendschap en fysieke en morele steun te geven door ze te helpen met onze aanwezigheid. We staan klaar om deze kinderen te beschermen tegen verder misbruik of mishandeling. We veroordelen elk gebruik van geweld en intimidatie in elke vorm en tegen ieder persoon. Maar als de omstandigheden zich voordoen dat wij de enige hindernis zijn die verhindert dat geweld gebruikt word tegen een kind, dan zijn wij ieder persoonlijk bereid deze hindernis te zijn.

Hoe werkt BACA

Bikers Against Child Abuse, Inc. (BACA) is georganiseerd en heeft een centraal contactpersoon om oproepen te beantwoorden van vergelijkbare instanties en individuelen. Of een erkende, legale instelling waarmee het kind contact heeft, concludeert dat het kind nog steeds bang is van zijn/haar omgeving. De vertegenwoordiger van de instelling contacteert BACA, of verwijst het kind om contact op te nemen met BACA en de naam en adres van het kind wordt doorgegeven aan de BACA vertrouwenspersoon(Child liaison). Deze besluit of deze zaak legitiem is, wat wil zeggen, of de overheidsinstanties zijn gecontacteerd en de zaak in het systeem is opgenomen. De Child Liaison contacteert de familie en een eerste ride wordt georganiseerd om het kind bij hem/haar thuis of op een andere locatie te ontmoeten. Het volledige BACA Chapter rijdt mee naar het kind en dan wordt hem/haar de vest met de BACA patch op de rug gegeven. Het kind bepaald zelf of de vest wordt gedragen of niet, en wij respecteren dit besluit. Ook krijgt het kind stickers en andere cadeautjes van de aanwezigen. Deze bezoeken hoeven niet erg lang te duren, meestal een half uur.

Na dit eerste contact krijgt het kind de namen en nummers van twee BACA leden, welke dicht in de buurt van haar/zijn adres wonen. Deze leden zijn de eerste aanspreekpersonen voor het kind. Voorafgaande aan het aanstellen van de eerste contactpersonen, hebben deze mensen een grondige achtergrondcontrole gehad en zijn ze minimaal één jaar ingeschreven als lid van BACA. Ook zijn ze volledig geïnstrueerd door de professionele geestelijke gezondheidsmedewerker. Elke keer dat het kind bang is en de aanwezigheid van zijn/haar nieuwe BACA familie nodig heeft, kan hij/zij contact opnemen met de bikers om hem/haar te komen bezoeken en de nodige dingen te doen om hem/haar weer een veilig en beschermd gevoel te geven. BACA leden en supporters steunen de kinderen ook bij begeleiding in hun buurt als ze zich bedreigd voelen, rijden regelmatig langs hun huis, gaan met hen naar rechtszaken, zijn aanwezig bij verhoren en blijven bij de kinderen als zij zich eenzaam en angstig voelen. De BACA leden gaan nooit alleen naar het huis van een kind en ook nooit zonder de toestemming van de ouder/voogd. Ons doel is niet om permanent aanwezig te zijn als de sterke beschermer van het kind. Ons doel is om de kinderen en hun familie te helpen hoe machtig zij weer kunnen zijn. Onze aanwezigheid duurt zolang als het kind aangeeft dat hij/zij ons nodig heeft. BACA heeft ook andere functies voor de kinderen zoals BBQ en feestjes.

Level 1 Ride Out

Bestaat uit het organiseren en uitvoeren van een ride out met zoveel BACA leden als mogelijk. We rijden als een groep naar het huis van het kind waar de ouders/verzorgers aanwezig zijn om ons te helpen het kind een vest met patch, stickers en een foto van het kind met zijn/haar nieuwe familieleden erop te geven. Als het kind bang is, hopen we dat het kind de foto zal gebruiken als een bewijs van de boodschap: ”ik ben niet alleen en je wilt geen ruzie met mijn familie.”

Level 2 Ride Out

Indien een Level 1 niet volstaat om verder misbruik of bestoking te vermijden, zullen meerdere BACA leden ingezet worden om de bescherming te verhogen. Deze groep van BACA leden zal aanwezig zijn in en/of rond de woonst van het kind op momenten dat de familie het meest kwetsbaar is. De aanwezigheid van de BACA’s is bedoeld om verder misbruik te vermijden en om de kinderen en hun familie te beschermen indien nodig.

Aanwezigheid op rechtszaken e.d.

We zullen met ons beschadigd familielid meegaan naar onder meer een rechtszaak. Het enige doel daarvan is om er voor te zorgen dat het kind minder geïntimideerd en bang is. Als het kind onze aanwezigheid in de rechtbank op prijs stelt, moet en de ouders/verzorgers de advocaat van het kind en de rechtbank inlichten dat we erbij zullen zijn. Er wordt absoluut geen fysiek contact getolereerd door BACA. Eén ieder die dit toch zou doen handelt tegen de regels van BACA en zal persoonlijk volledig verantwoordelijk worden gesteld voor zijn/haar actie. Als het enigszins mogelijk is zullen de aan het kind toegewezen BACA leden ook aanwezig zijn.