Get Adobe Flash player

OVER ONS

Wat doen wij?

 • Wij rijden op motoren en delen onze passie met kinderen die in moeilijke situaties opgegroeid zijn.
 • Het nemen van initiatieven en het verlenen van ondersteuning aan initiatieven ter bestrijding van pedofilie en andere misbruiken, zowel psychische als fysische, van kinderen en jongeren.
 • Motorrijders komen in grote groepen duidelijk naar voren en worden gezien, gehoord en laten een indruk na.
 • Voor kinderen betekenen wij veiligheid en geborgenheid en geeft hen zelfvertrouwen om hun angsten los te durven laten.
 • We nemen hen op in onze Bikers-familie en organiseren daarvoor een dag die aan hen besteed wordt om ze uit hun sleur van problemen te halen. Een dag waarin zij alle aandacht krijgen die ze verdienen.
 • Naar de buitenwereld geven wij een signaal dat het kind los mag breken met het geweld, en een belofte dat wij hen zolang als nodig zullen blijven ondersteunen. Ze worden bijgestaan en beschermd en ze kunnen altijd op ons blijven rekenen.
 • Wij leggen in onze belofte dat wij er op toe zullen zien dat het geweld of misbruik niet meer zal plaats vinden, en dat wij daar alles aan zullen doen om in te grijpen daar waar nodig.
 • Een onmiddellijke nood aan hulp moet ook dadelijk kunnen gegeven worden d.m.v. doorverwijzing of bij het gebrek aan het geven van deze hulp, als voorlopig, met het oog op een degelijke oplossing.
 • We zullen hen begeleiden naar rechtszittingen waar het kind met dader geconfronteerd zou kunnen worden, wat hen angst en onzekerheid geeft, maar samen met ons geen vrees behoeft te hebben. Als het in het belang van het kind is en het zich daarbij veilig voelt.
 • Wij zullen het kind ook stuenen als het begeleiding krijgt van slachtofferhulp of andere vormen van therapie die het nodig heeft. Desnoods betalen wij voor deze therapie als de familie van het kind dit niet kan voorzien. Wij zijn geen huwelijksbemiddelaars of komen wij tussenbeide in conflicten tussen de ouders.
 • Wij ondersteunen de toegewezen voogd / ouder die het kind bij zich thuis heeft wonen, om met de toestemming van die ouder het kinds belangen te behartigen en te beschermen.
 • Ouders zullen voor hen zelf de nodige hulp elders moeten vragen van diverse instanties die daarvoor bevoegd zijn.
 • Voor de kinderen zullen wij er op toezien dat zij de nodige hulp krijgen die zij verdienen, en zullen hen daarbij de nodige informatie aandragen.
 • Wij zullen nooit een actie ondernemen naar daders, deze zijn voor justitie!
 • Wij gaan ook met hen (dader/s) geen discussie of contact aan om uitleg te geven wat wij voor de kinderen doen.
 • Wij respecteren de regels binnen de MC en Bikers wereld.
 • Wij zijn geen MC en hebben ook niet de intentie dit te worden.
 • Het sensibiliseren van de publieke opinie en de beleidsmensen voor deze problematiek. Een probleem moet in de eerste plaats erkend worden. Hierop volgt een zo ruim mogelijke bewustmaking en -wording. Het prikkelen van de publieke opinie, maar vooral de overheid om het probleem tot een oplossing te loodsen moet de uiteindelijke bedoeling zijn. Als er een degelijke oplossing komt, dan pas, zijn we geslaagd.

Voor meer info zie: http://belgium.bacaworld.org/faq/